Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Klauvlidelser

Gå systematisk til verks for å få kontroll på digital dermatitt

Fempunktsplanen for å kontrollere digital dermatitt er utviklet for å redusere forekomsten og spredningen hos storfe. Gjennomføring og oppfølging av planen vil redusere antallet nye tilfeller over tid. Ettersom digital dermatitt er en smittsom sjukdom, med flere mulige smittekilder på gården, vil reduksjon av smittepresset trolig kreve langvarige og vedvarende tiltak. Hyppig oppfølging med evaluering av resultater det første året anbefales.

Les hele saken »

Klauvatlas

I denne artikkelen finner du det nordiske klauvatlaset som norske klauvskjærere baserer sine diagnoser på.

Les hele saken »

Stopp digital dermatitt!

Den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt sprer seg i Norge. Hvis alle gjør det de kan for å redusere smittespredning, kan vi forhåpentligvis unngå gjennominfiserte besetninger med stor påvirkning på dyrevelferd og produksjon. Det aller viktigste tiltaket for å hindre spredning er varsomhet ved livdyromsetning.

Les hele saken »

Digital dermatitt hos kvigene reduserer ytelsen i første laktasjon

Melketap på opp til 335 kg i første laktasjon kan være konsekvensen av selv milde tilfeller av digital dermatitt hos kviger.

Les hele saken »

Smittsomme klauvsykdommer i noen norske melkekubesetninger

En studie i 14 norske melkekubesetninger viser at mild hudbetennelse i klauvspalten (interdigital dermatitt) er utbredt, men at det er lite alvorlig hudbetennelse (digital dermatitt).

Les hele saken »

Klauvspalteflegmone-forebygging og tiltak

Klauvspalteflegmone er en smittsom infeksjon som før var mest utbredt på beite, men i de senere åra har det vært flere utbrudd i løsdriftfjøs.

Les hele saken »

Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser

Under finner du artikkel om forfangenhet, forfangenhetsrelaterte klauvlidelser som sålekusning og løsning i den hvite linjen og forebygging. Artikkelen har stått i Buskap.

Les hele saken »

Smittsomme klauvsjukdommer hos storfe

Se diverse artikler under.

Les hele saken »

Klauvsjukdommer

Klauvsjukdommer er årsak til 80-95% av alle problemer med halthet hos kyr. Klauvsjukdommer hos storfe kan ha negativ effekt på produksjon, fruktbarhet og velferd. Sjukdommene ser ut til å være mer utbredt i løsdriftsbesetninger, og ved høy ytelse. Problemene er ofte knyttet til forfangenhet og belastningsskader med blødninger og sår i klauvsålen. Men det kan også være infeksiøse klauvlidelser. Miljøet har stor innvirkning på klauvhelsa.

Les hele saken »

Bestillingsliste