Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Klauvskjæring-unngå smitte med utstyr fra utlandet

Norge er i dag fri for eller har lav forekomst av mange av de sjukdommene man hyppig ser internasjonalt. Dette er en status vi ønsker å beholde. Derfor er det svært viktig at personer fra andre land som besøker norske fjøs og bringer med seg utstyr fra hjemlandet, er oppmerksomme på risikoen dette medfører og tar alle forholdsregler for å redusere risikoen for å dra inn smitte.Retningslinjene nedenfor gjelder personer bosatt i utlandet og som kommer for å beskjære i norske besetninger. De er et tillegg til skrivet «Smittevern sjekkliste for klauvskjærere"

Følgende gjelder:

  • Vent 48 timer etter avreise fra hjemlandet før du har kontakt med norske husdyr.
  • Personer som skal ha kontakt med norske husdyr skal fremlegge dokumentasjon på at de er fri for MRSA.
  • Vi fraråder på det sterkeste at klauvskjæringsutstyr og - bokser som er brukt i utlandet tas inn i norske fjøs
  • Det er forbudt å innføre varer/utstyr fra utlandet som kan føre med seg smittsom sjukdom. Unntaksvis kan landbruksmaskiner, -redskap og -utstyr tas inn dersom dette følges av en attest fra offentlig veterinær om at gjenstanden er desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent i avsenderlandet. Dette har dessverre i flere tilfeller vist seg å ikke være tilstrekkelig.