Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Mastittbakterier

Bli kvitt Streptococcus agalactiae!

Str. agalactiae blir oftest introdusert til nye besetninger ved livdyrhandel, men mennesker og utstyr kan også være årsak til ny smitteintroduksjon. Når bakteriene først er introdusert, og særlig i løsdriftssystemer, erfarer mange at det er utfordrende og kostbart å kvitte seg med bakterien igjen.Les hele saken »

Koagulase-negative stafylokokker undersøkes ikke lenger for betalaktamaseproduksjon ved TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Veterinærinstituttet i Oslo

Produksjon av betalaktamase er den vanligste resistensmekanismen hos stafylokokker. Alle betalaktamaseproduserende isolater vurderes som penicillinresistente.

Les hele saken »

PCR Mastittanalyse gir verdifulle bidrag til mastittdiagnostikk og mastittkontroll

"PCR mastittanalyse" kompletterer analysetilbudet innenfor mastittarbeidet, men erstatter ikke bakteriologisk analyse av speneprøver.

Les hele saken »

Informasjon om undersøkelse av tankmelk for smittsom mastitt (Streptococcus agalactiae) 2013

Det har de siste årene vært stor etterspørsel etter en undersøkelse av forekomsten av Str.agalactiae hos melkekyr i Norge. TINE Rådgiving og medlem, Seksjon for dyrehelse og dyrevelferd gjennomfører i 2013 en undersøkelse av tankmelk fra alle norske besetninger for å kartlegge forekomsten av Str. agalactiae. Besetninger med påvist Str.agalactiae anbefales å ta kontakt med TINE veterinær eller med lokal veterinær og TINE Rådgiver for veiledning i tiltak for å redusere smitten.

Les hele saken »

PCR Mastittanalyse

Ny test for identifikasjon av de viktigste
mastittbakterier fra storfemelk tilbys ved
TINE Mastittlaboratoriet i Molde.

Les hele saken »

Streptococcus agalactia - et økende problem

Streptococcus agalactiae er et økende problem i store besetninger som må tas alvorlig.

Les hele saken »

Streptococcus agalactiae

Helsetjenesten for storfe har utarbeidet retningslinjer for håndtering av Streptococcus agalactiae infeksjoner i jur.

Les hele saken »

Speneprøvesvar

Speneprøvesvar ku sendes kun via internett, http://medlem.tine.no, fra 1. april 2009

Les hele saken »

Oversikt over mastittbakterier med tallkoder

Når du får svar fra laboratoriet etter at du har sendt inn speneprøve, står det koder og navn på bakterier i prøvesvaret. Her finner du informasjon om de bakteriene som kan finnes i prøvesvaret

Les hele saken »

Oversikt over prøvekvalitetsmeldinger

I prøvesvarene fra laboratoriet er det angitt kvalitet for prøven, med tallkoder. Her finner du en forklaring på hva tallkodene for prøvekvalitet står for.

Les hele saken »

Bestillingsliste