Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Få kontroll på celletallet-senk nyinfeksjonsnivået

En forutsetning for at celletallet skal ligge stabilt lavt er et velfungerende melkeanlegg. Hvis du skal ta kontroll over celletallet må nyinfeksjonsnivået ned på under 35. Nyinfeksjonsnivået er et mål på hastigheten nye mastitter opptrer og det gir mye informasjon dersom det tolkes rett. Jo høyere dette tallet er, jo større smittepress er det i buskapen. Desto viktigere er det å sette i verk miljøtiltak, dersom jurhelsa skal forbedres. Er tallet ned mot 30 betyr det at det er kontroll over celletallet i besetningen og at jurhelsen er god. Miljøet og stell i buskapen er av en slik art at smittepresset med hensyn på mastitt er svært lite.