Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Velkommen til Helsetjenesten for storfe

Her finner du nyheter og informasjon om Helsetjenesten for storfe sin virksomhet og helsestatus i norske storfebesetninger. Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelferd, sjukdommer og forebygging.

Få kontroll på celletallet-senk nyinfeksjonsnivået

En forutsetning for at celletallet skal ligge stabilt lavt er et velfungerende melkeanlegg. Hvis du skal ta kontroll over celletallet må nyinfeksjonsnivået ned på under 35. Nyinfeksjonsnivået er et mål på hastigheten nye mastitter opptrer og det gir mye informasjon dersom det tolkes rett. Jo høyere dette tallet er, jo større smittepress er det i buskapen. Desto viktigere er det å sette i verk miljøtiltak, dersom jurhelsa skal forbedres. Er tallet ned mot 30 betyr det at det er kontroll over celletallet i besetningen og at jurhelsen er god. Miljøet og stell i buskapen er av en slik art at smittepresset med hensyn på mastitt er svært lite.

Les hele saken »

Melkeprodusent Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014!

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.
Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014 og det var vel fortjent!

Les hele saken »

Arvid Steen fikk Sølvkalven 2014

Veterinær Arvid Steen fra Haram ble tildelt Sølvkalven 2014 for sitt dyktige arbeid innen storfehelse. Du har et stort engasjement. Du er alltid på jakt etter forbedringer, og du går inn i oppgavene med stor energi. Samtidig som du er på jakt etter forbedringer har du ei godt samarbeid med bonden, sa Nina Kolltveit Sæter, nestleder i konsernstyret i TINE, da hun delte ut prisen på regionmøtet i TINE Vest mandag.

Les hele saken »

Aktiviteter

Det er i øyeblikket ingen kommende aktiviteter

Bestillingsliste

Nettbutikk

Anne Cathrine Whist og Liv Sølverød, 2011
Pris: 200 kr
Jurhelseboka
Lars Erik Ruud et al., 2014
Pris: 200 kr
Hus for storfe, norske anbefalinger
Jan Hulsen, 2011
Pris: 200 kr
Robotmelking

I tillegg til de oppgitte priser kommer moms samt eksp. gebyr kr 45,- og porto per forsendelse. Gratis produkter sendes ut gratis. Ingen moms på bøker.