Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Melkeprodusent Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014!

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.
Maren og Alf Roger Arnø fikk Sølvkalven 2014 og det var vel fortjent!

Sølvkalven lyses ut slik at alle kan nominere kandidater. Det var Tine Rådgiverne Aslaug Vevstad Aune og John Arnt Kjærstad som nominerte ekteparet Arnø til Sølvkalven 2014. I sin begrunnelse sier de:

  • Produsenten bruker rådgiving på helse, fôring og grovfôrproduksjon aktivt. Fôringsrådgiver/NR lager månedlige kraftforlister, uttak av grovforprøver om høsten. Veterinær Kolbjørn Nybø er sporadisk helserådgivende veterinær
  • De tar brystmål av alle kviger for å følge tilveksten. De preger dyrene mye med sosialisering og tilstedeværelse
  • Kalvene står oppstallet i halmbinger med melkeföringsautomater
  • NRF besetning, inseminering. Aslaug er avlskonsulent
  • Utstrakt beitebruk og kulturlandskapspleie, utnytter beiteressurser også på øyer dit dyrene fraktes med båt
  • Ivrig etter å tilegne seg ny kunnskap. de er med i et samarbeidsprosjekt som kalles "grovforprosjekt"
  • Deltar aktivt på produsentlagsmøter samtidig som de er aktive i nærmiljøet

Ved gjennomgang av innrapportert data til Kukontrollen kan en se at det er god dyrehelse på gården. Ingen kalver har strøket med det siste året, fruktbarheten er god og det er fokus på forebyggende helsearbeid.

Vi gratulerer Maren og Alf Roger Arnø!

Maren og Alf Roger er også omtalt på medlem.tine.no sin side: https://medlem.tine.no/cms/aktuelt/nyheter/midt/s%C3%B8lvkalven-2014-til-n%C3%A6r%C3%B8yprodusenter

 

Foto: Øystein Syrstad