Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Parasitter

Tid for beiteslipp - tid for parasitter

De fleste innvollsparasitter hos storfe i Norge er typiske beiteparasitter, der smitten utelukkende skjer i beiteperioden. Les om forebyggende tiltak.

Les hele saken »

Høstkrig mot lus

Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt
gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall.

Les hele saken »

Parasitter og beitende storfe

Når vi nå går beitesesongen i møte, er det viktig å tenke forebyggende tiltak mot innvollsparasitter. Storfe er mest utsatt for å bli smittet og sjuke av innvollsparasittene første beitesesong. Ved forsiktig smitte utvikler de immunitet og blir i de etterfølgende beitesesonger sjeldent sjuke av disse.

Les hele saken »

Hvordan unngå ulike typer parasitter?

Her finner du en oppsummering av råd som kan redusere risikoen for at din storfebesetning blir plaget med parasitter.

Les hele saken »

Lusa er et velferdsproblem og spiser av fortjenesten

Lus på dyra dine? Vet du ikke? Les dette.

Les hele saken »

Forebygging av parasittangrep ved beiteslipp

Kalver og ungdyr har godt av å komme ut om sommeren. Frisk luft og lek, mosjon og godt fôr i grønt gras gjør beiteperioden verdifull for dyr og bonde. Men planlegg beitesesongen godt, så slipper du tap på grunn av parasitter og skader.

Les hele saken »

Innvendige parasitter

Innvollsparasittene har ofte kompliserte livssykler med mange forskjellige faser før de infiserer storfe. I de tilfeller de også benytter seg av mellomvertsdyr før angrep på storfe, kan det være vanskelig med behandling og smittesanering ettersom det er flere dyrearter involvert i smitteprosessen.

Les hele saken »

Utvendige parasitter

Disse sprees i første hånd med direkte kontakt mellom dyr, men også indirekte via gjenstander som for eksempel børster, skraper og husinnredning.

Les hele saken »

Parasitter på beite

Les professor i parasittologi, Bjørn Gjerdes råd her. Ofte må rådene tilpasses det enkelte bruk. Kontakt din veterinær, evt Helsetjenesteveterinær for råd.

Les hele saken »

Bestillingsliste